Máy cắt laser sợi 1390 cung cấp cho Hàn Quốc

Máy cắt laser sợi quang 1390 truyền bóng với độ chính xác cao, sẵn sàng giao hàng đến Hàn Quốc.