Máy cắt laser sợi 1390 cung cấp cho Hàn Quốc

Máy cắt laser sợi quang 1390 truyền bóng với độ chính xác cao, sẵn sàng giao hàng đến Hàn Quốc.

 

Máy laser loại mới 6040

Máy laser mới loại tàu đến Áo.

 

 

 

Thiết kế mới và máy cắt laser bánh sợi

Đây là máy cắt laser và tấm sợi quang vừa hoàn thiện của chúng tôi, nó có thể cắt cả tấm kim loại và ống, nó có thể cắt ống kim loại 6m tối đa.