Thiết kế mới và máy cắt laser bánh sợi

Đây là máy cắt laser và tấm sợi quang vừa hoàn thiện của chúng tôi, nó có thể cắt cả tấm kim loại và ống, nó có thể cắt ống kim loại 6m tối đa.

0 trả lời

Bình luận

Bạn muốn tham gia các cuộc thảo luận?
Hãy đóng góp!

Bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *