Thiết kế mới và máy cắt laser bánh sợi

Đây là máy cắt laser và tấm sợi quang vừa hoàn thiện của chúng tôi, nó có thể cắt cả tấm kim loại và ống, nó có thể cắt ống kim loại 6m tối đa.